Про журнал

У збірнику вміщено матеріали наукових пошуків здобувачів освітніх і наукових ступенів, науково-педагогічних працівників Донецького національного університету імені Василя Стуса, Одеського національного університету імені І. І. Мечникова та інших закладів освіти.