Редакційний штат

В. Ф. Русаков, доктор фізико-математичних наук, професор ДонНУ імені Василя Стуса.

О. С. Цокур, доктор педагогічних наук, професор ОНУ ім. І. І. Мечникова.

І. М. Зарішняк, кандидат педагогічних наук, доцент ДонНУ імені Василя Стуса.

Л. В.-В. Вєйландє, кандидат педагогічних наук, доцент ОНУ ім. І. І. Мечникова.