Підготовка майбутніх вчителів початкової освіти до формування логічного мислення учнів Нової української школи

Автор(и)

  • Т. В. Григорчук Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Анотація

Розвиток логічного мислення учнів завжди був одним із пріоритетних завдань сучасної початкової школи. Найпотужніше такий розвиток здійснюється на уроках математики, адже сам зміст математичної освіти вимагає від молодшого школяра застосування певних операцій логічного мислення. Крім того, найважливішим завданням уроків математики є озброєння учнів загальними прийомами мислення, просторової уяви, розвиток здатності розуміти зміст математичних завдань, уміння логічно міркувати, засвоїти навички алгоритмічного мислення.

Біографія автора

Т. В. Григорчук , Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

канд. пед. наук, вчитель початкових класів

Посилання

Баглаєва Н. Розвиток логічних умінь дитини. Дошкільне виховання. 2000. № 10. С. 8–11.

Білокобильська Н. Розвиток логічного мислення. Початкова освіта. 2000. № 41. С. 3.

Василенко Н. В. Компетентнісний підхід в освіті: реалізація теорії та практики. Київ, 2017. 170 с.

Нова українська школа: порадник для вчителя / за заг. ред. Н. Бібік. М. Київ: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. 206 с.

Нова українська школа: Концептуальні засади реформування середньої школи / упор.: Л. Гриневич, О. Елькін та ін., заг. ред. М. Грищенко. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf (дата звернення: 10.03.2019).

Присяжнюк Т. А. Сутність поняття «логічне мислення». Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації: матеріали V Всеукраїнської наукової конференції. Ч. І: педагогіка, психологія, мовознавство. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. С. 104–107.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-12