Функції викладача у процесі автономної навчальної діяльності студента з оволодінням іноземною мовою

Автор(и)

  • Н. Є. Дмітренко Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Анотація

У процесі організації автономного навчання змінюється позиція студента й викладача в освітньому процесі у бік переходу до суб’єкт-суб’єктних відносин, а педагогічна взаємодія розглядається як необхідна умова реалізації автономного навчання поряд із педагогічним супроводом і самоосвітою.

Біографія автора

Н. Є. Дмітренко , Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

канд. пед. наук, доц.

Посилання

Benson, P., Voller, P. (Eds.). (1997). Autonomy and independence in language learning. London and New York: Longman.

Dickinson, L. (1987). Self-instruction in language learning. Cambridge University Press.

Nunan, D. (2003). Nine steps to Learner Autonomy. In Nunan, D. [Ed.]. Practical English Language Teaching. New York. McGraw Hill.

Борщёва В. В. Развитие учебной автономии студентов в процессе изучения иностранного языка в неязыковом вузе. Вестник Московского государственного гуманитарного университета имени М. А. Шолохова. Сер. Педагогика и психология. 2014. № 1. С. 43–48.

Дмітренко Н. Є. Автономне навчання професійно орієнтованого англомовного спілкування майбутніх учителів математики: монографія. Вінниця: ТОВ Твори, 2020.

Насонова Е. А. Развитие учебной автономии студентов неязыковых вузов при обучении иноязычному общению. Вестник гуманитарного факультета Ивановского государственного химико-технологического университета. 2009. № 4. С. 318–322.

Султанова Т. А. Автономное обучение как инновационное направление в деятельности учителя школы. Наука и образование: современные тренды: коллективная монография. Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2014. С. 279–287.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-12