Моніторинг якості освіти як інструмент методичного та управлінського забезпечення державного стандарту освіти

Автор(и)

  • Т. О. Дружиніна Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Освіта у сучасному світі – це багатоманітне і складне суспільне явище, що інтегрує різні види навчальної і виховної діяльності, їх зміст у єдину соціальну систему. Одним із головних завдань сучасної освіти є досягнення її високої якості, що відповідає запитам суспільства. Також управління загальноосвітніми навчальними закладами на рівні сучасних вимог вимагає прийняття правильних, науково-обґрунтованих рішень, потребує достовірної інформації, яку можна отримати тільки у процесі комплексного спостереження.

Біографія автора

Т. О. Дружиніна , Донецький національний університет імені Василя Стуса

здобувачка 1-го курсу СО «Магістр», факультету хімії, біології і біотехнологій спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»

Посилання

Касьянова О. М. Моніторинг в управлінні навчальним закладом. Харків: Основа, 2004. 96 с.

Радченко А. Є. Моніторинг професійної педагогічної компетентності вчителя (МППКВ). Управління школою. 2005. № 35–36. С. 24–58.

Закон України Про освіту (прийняття від 05.09.2017. Набрання чинності 28.09.2017). URL: http://osvita.ua/legislation/law/2231/ (дата звернення 15.05.21).

Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти (прийняття від 16.01.2020). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0154-20# Text (дата звернення 15.05.21).

Лукіна Т. О. Моніторинг якості освіти: теорія і практика. Київ: Вид. дім «Шкільний світ»: вид. Л. Галіцина, 2006. 128 с.

Шклярук Н. А. Комплексне оцінювання освітньої діяльності педагогів засобами моніторингових досліджень. Освіта.ua. 06.10.2014. URL: http://ru.osvita.ua/school/lessons_summary/administration/43134/print/ (дата звернення 20.05.21).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-12