Управління якістю освітніх послуг у загальноосвітньому закладі

Автор(и)

  • Т. О. Дружиніна Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Якість освіти є найактуальнішим питанням сучасної освіти. У якості освіти зацікавлені всі: вихованці, – щоб творчі досягнення відкрили їм дорогу до життєвих успіхів; батьки, – щоб допомогти дитині правильно зорієнтуватися у виборі професії та житті; педагоги, – щоб ефективно планувати й розвивати свою професійну компетентність і майстерність; держава, – щоб у майбутньому забезпечити країну високопрофесійними кадрами.

Біографія автора

Т. О. Дружиніна , Донецький національний університет імені Василя Стуса

здобувачка 1-го курсу СО «Магістр», факультету хімії, біології і біотехнологій спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»

Посилання

Закон України про освіту. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2017. № 38–39, ст. 380. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/conv#n186 (дата звернення 28.11.20).

Коротков Е. Концепція якості освіти. Освіта.ua. 05.07.2006. URL: http://ru.osvita.ua/school/method/1342/print/ (дата звернення 28.11.20).

Іванюк І. В. Освітня політика: навч. посіб. Київ: Ун-т «КРОК», 2006. 172 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/1391/1/education_policy.pdf (дата звернення 25.05.21).

Окса М., Олексенко К. Вплив управління навчальним закладом на якість освіти. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Сер. Педагогіка. 2018. № 1(20). С. 52–56. URL: file:///C:/Users/Master/ AppData/Local/Temp/Nvmdpu_2018_1_9.pdf (дата звернення 28.11.20).

Вологін Ю. Становлення та розвиток менеджменту як науки в сучасних умовах ринкової економіки. Молодь і ринок. 2011. № 8 (79). С. 129–133. URL: file:///C:/Users/Master/AppData/Local/Temp/Mir_2011_8_32.pdf

Бобровський М. В., Горбачов С. І., Заплотинська О. О. Рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти. Абетка для директора. Київ: Державна служба якості освіти, 2020. 240 с.

Власова О. І., Никоненко Ю. В. Соціальна психологія організацій та управління: підручник. Київ: Центр навч. літ-ри, 2010. 389 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-12