Сучасні інформаційні та авторські технології у процесі прийняття управлінських рішень у закладі загальної середньої освіти

Автор(и)

  • І. М. Зарішняк Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • О. В. Коваль Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Метою нашої роботи є узагальнення ролі та місця сучасних інформаційних та авторських технологій у прийнятті управлінських рішень у закладі загальної середньої освіти.

Біографії авторів

І. М. Зарішняк , Донецький національний університет імені Василя Стуса

канд. пед. наук, доц.

О. В. Коваль , Донецький національний університет імені Василя Стуса

здобувачка 2-го курсу СО «Магістр», факультету хімії, біології і біотехнологій, спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»

Посилання

Кушніренко І. В. Сучасні інформаційні технології та системи в управлінні. Сучасні інформаційні технології та системи в управлінні: зб. матеріалів І Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, аспірантів і студентів; 6– 7 квітня 2017 р. Київ: КНЕУ, 2017. 213 с.

Кравчина О. Є. Інформатизація організаційно-управлінської діяльності в загальноосвітній школі. Інформаційні технології і засоби навчання. 2008. № 3(7). URL: http://www.ime.edu-ua.net/em7/emg.html.

Савченко З. В. Використання інформаційно-комунікативних технологій в управлінській діяльності зальноосвітнього навчального закладу. Електронна бібліотека НАПН України. URL: http://lib.iitta.gov.ua/100/

Чистяков П. А. Прийняття управлінських рішень на основі використання сучасних IT-технологій. Всеосвіта. URL: https://vseosvita.ua/library/prijnattaupravlinskih-risen-na-osnovi-vikoristanna-sucasnih-it-tehnologij-356.html

Лозинская Н. Ю. Оптимизация процесса принятия управленческого решения руководителями общеобразовательных щкол: дис. … канд. пед. наук 13.00.01. Санкт-Петербург: «ООО «Инжиниринг Сервис», 2007. 25 с.

Ляшенко О. І., Лукіна Т. О., Булах І. Є., Мруга М. Р. Методика і технології оцінювання діяльності загальноосвітнього навчального закладу: посібник. Київ: Педагогічна думка, 2012. 160 с.

Коваленко Є. Інноваційні підходи до управління загальноосвітніми навчальними закладами. Психолого-педагогічні науки. 2015. № 3. С. 7–14.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-12