Шляхи оновлення педагогічної діяльності викладачів вищої школи

Автор(и)

  • А. Г. Колесник Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського

Анотація

Багато майбутніх і діючих фахівців вищої школи не бажають працювати за спеціальністю і не володіють достатнім рівнем професійно-педагогічних знань. Більшість вузівських викладачів бачать основною своєю функцією тільки передачу знань, репродуктивне відтворення студентами інформації. Найбільш важливою формою навчальних занять для них є фронтальний спосіб організації навчання. Більша частина викладачів проблемними й активними методами навчання не володіють і орієнтовані на монологічну форму викладання. До 80 % навчального часу в сучасній системі вузівського навчання займає активність і монолог викладача. Деякі викладачі неспроможні побачити, сформулювати проблему в конкретній навчально-педагогічній ситуації і запропонувати оптимальні шляхи її вирішення, не можуть адекватно оцінити свої взаємовідношення з вихованцями, які виключають конструктивне вирішення конфліктних ситуацій. У викладачів яскраво виражена авторитарна спрямованість на спілкування із студентами, стійкі стереотипи непродуктивної діяльності, які не усвідомлюються і тому не виправляються.

Біографія автора

А. Г. Колесник , Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Вахрущева Т. Ю. Інтерактивні технології навчання як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності. Нові технології навчання. Київ: НМЦВО, 2007. Вип. 47. С. 64–69.

Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи: підручник. 3-тє вид., випр. й доповн. Житомир: «Поліграфічний центр», 2012. 384 с.

Левківський Б. Підвищення педагогічної майстерності викладачів вищих навчальних закладів. Вища школа. 2005. № 3. С. 55–58.

Научная организация учебного процесса (методические указания по проблемам вузовской педагогики и научной организации учебного процесса) / сост. Г. Б. Скок, Е. А. Музыченко, О. В. Салкова и др. Вып. 4(102). Новосибирск, 1984. 40 с.

Обривкіна О. М. Сучасні форми методичної роботи з підвищення педагогічної майстерності викладачів в університеті. URL: http://www.nbuv.gov. ua/portal/soc_gum/nvnau_ppf/2010.../10oom.pdf

Про вищу освіту: Закон України від 1 липня 2014 року № 1556 – VІІ Відомості Верховної Ради України, від 19.09.2014 р. /№ 37–38/ с. 2716, ст. 2004. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Психолого-педагогічні кафедри вищих навчальних закладів України / уклад.: В. І. Даниленко, А. В. Кудін, К. М. Левківський, В. П. Мележик; за ред. Б. М. Жебровського. Київ: Знання, 2006. 302 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-12