Інформаційно-комунікативні технології у процесі розвитку індивідуальних здібностей учнів

Автор(и)

  • А. М. Король Криворізький державний педагогічний університет

Анотація

Розвиток суспільства насамперед залежить від становлення нової системи освіти, що пов’язано із корегуванням змісту технологій навчання, які повинні відповідати сучасним технічним можливостям і сприяти гармонічному входженню учня в інформаційне середовище. Тому в умовах глобалізаційної модернізації змісту освіти, гуманізації її цілей та принципів, переорієнтації на розвиток особистості виникає необхідність застосування комп’ютерної техніки як засобів повноцінного освітнього процесу.

Біографія автора

А. М. Король , Криворізький державний педагогічний університет

канд. пед. наук, доцент

Посилання

Гримальська А. О. Використання можливостей інформаційно-комунікаційних технологій для підвищення якості навчання української мови і літератури. Таврійський вісник освіти. 2016. № 4. С. 23 –27.

Есипович К. Б. Управление познавательной деятельностью учащихся при изучении иностранных языков в средней школе. Москва: Просвещение, 1988. 191 с.

Інформаційно-комунікаційні технології у вищих навчальних закладах: алгоритм впровадження. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. 2016. Вип. 133. С. 3–5.

Информационные и коммуникационные технологии в образовании: монография / под. редакцией Бадарча Дендева. Москва, 2013. 320 с.

Кадемія М. Ю., Шахіна І. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі. навч. посіб. Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. Вінниця, 2011. 220 с.

Кручинина Г. А. Методическая работа преподавателя в условиях использования новых информационных технологий обучения. Проблемы теории и практики в подготовке современного специалиста. Межвузовский сборник научных трудов. Новый Новгород: Изд-во НГЛУ, 2003. С. 126.

Лапінський В. В., Пилипчук А. Ю., Шишкіна М. П. Інформаційно-комунікаційні технології єдиного інформаційного простору системи освіти України: монографія / за наук. редакцією В. Ю. Бикова. Київ: Педагогічна думка, 2010. 160 с.

Науковий журнал «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво». Луцьк. 2013. Випуск № 11. С. 12.

Швачич Г. Г., Толстой В. В., Петречук Л. М., Іващенко Ю. С., Гуляєва О. А., Соболенко О. В. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології: навч.- посіб. / Національна металургійна академія України. Дніпро, 2017. 231 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-12