Стратегічне планування в освітньому менеджменті

Автор(и)

  • Н. В. Нагорна Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Анотація

На розвиток системи освіти впливають демографічні та етнічні чинники, оновлення філософії й парадигми освіти, освітні технології, інтеграція України в європейський освітній простір, розробка нових концепцій управління, змісту і структури навчання тощо. Багато вимог до закладу освіти з боку соціуму виникають спонтанно і потребують миттєвої реакції суб’єктів управління. Доводиться докладати максимум зусиль, аби задовольнити різні запити замовників освітніх послуг і вимоги суспільства. Це спонукає освітні заклади до самостійного визначення стратегічних дій, які відповідатимуть актуальним запитам споживачів і замовників освіти.

Біографія автора

Н. В. Нагорна , Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

канд. пед. наук

Посилання

Ансофф И. Стратегическое управление. / науч. ред. и авт. предисл. Л. И. Евенко. Москва: Економика, 2009. 519 с.

Балабанова Л. В., Сардак О. В. Організація праці менеджера: підручник. 2-ге вид., перероб. та допов. Київ: ВД «Професіонал», 2007. 416 с.

Бондар В. І. Управлінський аспект плану роботи школи. Підручник для директора. 2006. № 1. С. 4–6.

Даниленко Л. І. Інноваційний освітній менеджмент. Київ: ГЛАВНИК, 2006. 144 с.

Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. Москва: Дело, 2000. 704 с.

Шеломовська О. Концепутальні основи формування управлінських рішень у державному управлінні вищою освітою. Державне управління та місцеве самоврядування. 2010. Вип. № 2(5). 10 с. URL: http://lib.mdpu.org.ua/ nvsp/ BAK7/7/53.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-12