Теоретичні основи застосування проблемних ситуацій в освітньому процесі вищої школи

Автор(и)

  • В. В. Павленко Житомирський державний університет імені Івана Франка

Анотація

У сучасній педагогіці акцент робиться на формуванні активної, творчої особистості, яка усвідомлює проблеми людства як глобальні, так і регіональні, готової посильно брати участь у їх вирішенні. Сьогодні необхідні люди, які вміють шукати нові шляхи розв’язання запропонованих завдань, знаходити вихід із проблемної ситуації.

Біографія автора

В. В. Павленко , Житомирський державний університет імені Івана Франка

канд. пед. наук, доц., доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами

Посилання

Павленко В. В. Проблемні ситуації: поняття і типи. Нові технології навчання: збірник наукових праць / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки. Київ, 2014. Вип. 83. С. 196–202.

Коваленко Ю. А. Использование информационных технологий в обучении иностранным языкам. Иностранные языки. 2009. № 4. С. 37–41.

Медведюк О. Проблемні ситуації на уроках як мотиваційний компонент. Початкова школа. 2006. № 4. С. 5–7.

Ильин Е. П. Психология творчества, креативности, одаренности: пособие. СПб.: Питер, 2012. С. 354–355.

Махмутов М. И. Организация проблемного обучения в школе. Книга для учителей. Москва: Просвещение, 1977. 240 с.

Кулецька Т. Ю. Використання проблемних ситуацій на уроках англійської мови в початкових класах. Український психолого-педагогічний вісник. Київ: Педагогічний інститут Київського університету ім. Б. Грінченка, 2016. Вип. № 18. С. 9.

Словник базових понять з курсу «Педагогіка»: навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. / укладач О. Є. Антонова. Житомир: Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2011. 104 с.

Дмітренко Н. Є., Доля І. В. Застосування проблемно-орієнтованого навчання на заняттях з іноземної мови у вищому навчальному закладі. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. праць. Київ–Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016. Вип. 46. С. 166–170.

Ромашкіна Г. І. Шляхи створення проблемних ситуацій на уроці іноземної мови. Умань: Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини, 2015. С. 18–19.

Budas I. Assessment of Foreign Language Proficiency in Problem-Based Learning. European Humanities Studies: State and Society, 2016. № 4. P. 71–81.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-12