Шляхи формування комунікативної компетентності викладача

Автор(и)

  • А. О. Пацята Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Проблема підготовки сучасного викладача набуває особливого значення в контексті нових процесів, що відбуваються в умовах глобалізації та світової інтеграції, постійних змін у різних галузях життєдіяльності, передусім – у системі освіти. Саме тому виникає потреба оновлення змісту і форм підготовки майбутнього педагога. У цьому контексті актуалізується проблема формування ключових компетентностей майбутнього викладача ще на етапі підготовки його у вищій школі, серед яких важливе місце належить комунікативній компетентності.

Біографія автора

А. О. Пацята , Донецький національний університет імені Василя Стуса

здобувачка 1-го курсу СО «Магістр», факультету інформаційних і прикладних технологій

Посилання

Олексенко Р. І. Вплив комунікацій на ціннісні орієнтири особистості. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2015. Вип. 62. С. 65–73.

Когут І. В. Формування професійно-педагогічної комунікативної компетентності майбутнього вчителя: дис. ... кандидата пед. наук: 13.00.04. Полтава, 2015. 250 с.

Смирнова Е. А. Формирование коммуникативной компетентности: теория и практика проблемы: монография. Издательство «Весть». ГОУ ВПО «ШГПУ». 2006.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-12