Сутність та принципи шкільного менеджменту

Автор(и)

  • Л. Б. Прокоф’єва Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Анотація

В сучасних умовах перебудови системи середньої освіти актуальною залишається проблема демократизації управління та прийняття відповідних управлінських рішень, досягнення більшої автономії в управлінській освітній діяльності, яка спрямована на забезпечення державного управління з урахуванням громадської думки, внаслідок чого змінюються структура та стиль центрального та регіонального управління освітою.

Біографія автора

Л. Б. Прокоф’єва , Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

канд. пед. наук, доц.

Посилання

Афанасьєв В. Г. Теория менеджмента. Москва: Юрай, 2015. 476 с.

Вейланде Л. В.-В. Ціннісно-смислові аспекти навчання дорослих. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Умань, 2019. Вип. 1. С. 35–42.

Даниленко Л. І. Моделювання в теорії та практиці управління освітніми організаціями. Освітній менеджмент: навч. посіб. Київ: Шкільний світ, 2003. С. 38–46.

Друкер П. Практика менеджмента. Москва: Вильямс, 2003. 388 с.

Карамушка Л. М. Психологія освітнього менеджменту: навч. посіб. Київ: Либідь, 2004. 424 с.

Маслов В. І. Наукові основи та функції процесу управління загальноосвітніми навчальними закладами. Тернопіль: Астон, 2007. 150 с.

Освітній менеджмент в умовах змін: навч. посіб. / Л. Калініна, Л. Карамушка, Т. Сорочан, Р. Шиян; за заг. ред. В. Олійника, Н. Протасової; НАПН України, Ін-т менеджменту освіти НАПН України, Луган. обл. ін.-т післядиплом. пед. освіти. Луганськ: Рєзніков В. С., 2011. 306 с.

Смолей В. В. Загальні принципи шкільного менеджменту. Наукові записки. Серія: Педагогіка. 2010. № 3.

New еnglish-ukrainian dictionary: новий англо-український словник. Київ: Чумацький шлях, 2000. 700 с.

Oxford Advanced Cearner’s Dictionary of Current English / Seventh edition. Oxford: university press, 1997. 1716 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-12