Управлінські професійні компетентності як складова підготовки майбутніх керівників закладів освіти

Автор(и)

  • Л. С. Профателюк Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Зміни в Україні мають великий вплив на сучасну систему освіти. З огляду на це, керівники навчальних закладів повинні бути обізнані в питаннях різних сучасних управлінських ідей, успішно їх використовувати та організовувати творчу діяльність.

Біографія автора

Л. С. Профателюк , Донецький національний університет імені Василя Стуса

здобувачка 1-го курсу СО «Магістр», факультету хімії, біології і біотехнологій, спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»

Посилання

Aфанасьєв В. Г. Программно-целевое планирование и управление. Москва: Наука, 1990. 127 с.

Ващенко Л. Управління інноваційними процесами. Директор школи. № 23–24 (455–456). 2007. С. 53–61.

Єльникова Г. В. Управлінська компетентність. Бібліотека шкільного світу. Київ: Ред. загальнопед. газ, 2005. 128 с.

Маркіян С. В. Інновації як фактор розвитку освіти. VI Міжнародна міждисциплінарна науково‐практична конференція. Харків, 2006. 155 с.

Мисик О. С. Теоретичні засади педагогічної інноватики. Професійна підготовка педагогічних кадрів в умовах інноваційної перебудови української національної освіти: сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку: матеріали Міжвузівської науково‐практичної конференції (11 жовтня 2007 р.). Хмельницький: ХГПА, 2007. 309 с.

Пєхота О. М., Старєва О. М. Особистісно орієнтоване навчання: підготовка вчителя: монографія. Миколаїв: Іліон, 2005. 272 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-12