Теоретичний аналіз зарубіжних моделей мотивації навчальної діяльності студентів

Автор(и)

  • В. В. Рибак Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Українська система освіти потребує модифікації та вдосконалення, оскільки наявна система останніми роками проявляє себе як недостатньо ефективна. Для розробки функціональної моделі формування мотивації навчання серед студентів необхідно обирати адаптивний механізм, який би максимально був наближений до реалій та потреб студентів та мав би відповідати інтересам студентської спільноти.
Через неефективність та досить низьку зацікавленість студентів у навчанні слід звернутися до моделей формування навчального процесу провідних країн світу, які мають високі результати мотивації студентів до навчання. Крім того, значна кількість українських студентів, за умови наявності фінансової можливості, вступають саме в іноземні виші, що ще раз підтверджує їхню престижність та ефективність закордонної системи освіти.

Біографія автора

В. В. Рибак , Донецький національний університет імені Василя Стуса

здобувачка 2-го курсу СО «Магістр», факультету хімії, біології і біотехнологій спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»

Посилання

Волгин Н. А. Японский опыт решения экономических и социально-трудовых проблем: учеб. пособ. Москва: Экономика, 2007. 256 с.

Дядечко Л. П. Мотивація персоналу в системі ефективного функціонування транснаціональних корпорацій. Экономические науки. 2010. № 3. С. 5–6.

Дряхлов Н. И., Куприянов Е. А. Эффективность деятельности сотрудников и их вознаграждение на Западе. Социологические исследования. 2011. № 12. С. 1–12.

Лисак В. Ю. Управління і мотивація персоналу переробно-харчових підприємств: зарубіжні інновації та вітчизняна практика. Вісник Сумського національного аграрного університету, серія «Фінанси і кредит». 2011. № 1. С. 11–14.

Шермерорн Дж. Организационное поведение. 8-е изд. / пер. с англ., под ред. Е. Г. Молл. СПб.: Питер, 2008. 637 с.

Шекшня С. В. Управление персоналом современной организации: пособие. Москва: Бином, 2006. 290 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-13