Типові помилки викладача під час проведення лекції

Автор(и)

  • А. В. Троян Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Одним із важливих завдань сучасного викладача є усвідомлення, яким має бути результат освіти та підбір для своєї діяльності таких технологій, засобів, методів навчання, форм організації навчальної діяльності студентів, які будуть ефективними у досягненні найвищого результату.
Розмаїття форм і методів організації навчального процесу, застосування інноваційних освітніх технологій у вищій школі, пошуки альтернативних шляхів передачі знань не змогли вплинути на фундаментальність лекційно-семінарської форми організації занять, що в абсолютній більшості вишів залишається провідною. Сама назва говорить про те, що одним із базових компонентів є лекція.

Біографія автора

А. В. Троян , Донецький національний університет імені Василя Стуса

здобувачка 1-го курсу СО «Магістр», філологічного факультету, спеціальності 035 «Філологія»

Посилання

Український педагогічний словник / гол. ред. С. Головко. Київ: Либідь, 1997. 373 с.

Калашнікова Л. М., Жерновникова О. А. Педагогіка вищої школи у схемах і таблицях: навч. посіб. Харків, 2016. 260 с.

Методика підготовки та проведення лекцій у національній академії внутрішніх справ / за ред. Є. М. Моїсеєва URL: https://okop.naiau.kiev.ua/assets/ files/npa-navs/MetRec_lekc.pdf

Туркот Т. І., Коновал О. А. К. Ушинський як фундатор філософії освіти. Педагогіка вищої та середньої школи. 2017. Вип. 1. С. 242–248. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVSSh_2017_1_29 (дата звернення 10.04.21).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-13