Моніторинг в адаптивній системі навчання

Автор(и)

  • Т. О. Фіяло Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

В умовах сьогодення сучасні технології покликані зробити життєдіяльність кожної людини комфортнішою в усіх її аспектах. Не дивним є застосування сучасних цифрових технологій і в навчальній діяльності провідних закладів освіти. Педагоги з усього світу досить позитивно діляться набутим досвідом, висвітлюють прогресивні напрями і переваги, обґрунтовують ефективне впровадження різноманітних інноваційних тенденцій в галузі освіти. Однією з таких технологій, на наш погляд, є застосування моніторингу в адаптивній системі навчання.
Відповідно, актуальність моніторингу в адаптивній системі навчання підтверджується працями провідних дослідників, науковців та педагогів, які вивчають адаптивне навчання як один із найпрогресивніших та найперспективніших напрямів, що вміщу в себе сучасна освітня галузь у загальному розумінні. Зокрема і вітчизняні, і зарубіжні дослідники приділили увагу як сутності та особливостям адаптивної системи навчання різних освітніх рівнів, так і питанням моніторингу за такої системи навчання. Проте недостатньо досліджено роль моніторингу в адаптивній системі навчання.

Біографія автора

Т. О. Фіяло , Донецький національний університет імені Василя Стуса

здобувачка 1-го курсу СО «Магістр», факультету хімії, біології і біотехнологій, спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»

Посилання

Федорук П. І. Адаптивна система дистанційного навчання та контролю знань на базі інтелектуальних Інтернет-технологій: монографія. ІваноФранківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2008. 326 c.

Бондар В., Шапошнікова І. Адаптивне навчання студентів як передумова реалізації компетентнісного підходу до професійної підготовки вчителя. Рідна школа: щомісяч. наук.-пед. журн. 2013. № 11. С. 36–41.

Прийма С. М. Особливості функціонування інтелектуальних адаптивних навчальних систем відкритої освіти дорослих. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2012. № 3. С. 241–254.

Дем’яненко В. М. Психолого-педагогічні аспекти адаптивного навчання. Адаптивні технології управління навчанням: матеріали третьої міжнар. конф. (м. Одеса, 25–27 жовтня 2017 р.). Одеса, 2017. С. 18–22. URL: http://pdpu.edu.ua/doc/konf/2017/atl2017/atl2017.pdf

Шишкіна М. Перспективні технології розвитку системи електронного навчання. Інформаційні технології в освіті. 2011. Вип. 10. С. 132–139.

Decoding Adaptive. URL: https://www.pearson.com/ content/dam/one-dotcom/one-dot-com/global/Files/about-pearson/innovation/Pearson-Decoding Adaptive -v5-Web.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-13