Системний підхід до управління загальноосвітнім закладом як теоретичне підґрунтя управління освітніми ризиками

Автор(и)

  • З. С. Гречанюк Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Актуальність теми дослідження обумовлена проблемами системи освіти в Україні, положеннями Закону «Про освіту», «Концепції модернізації освіти» новітніми науковими досягненнями в педагогіці, психології, теорії та практиці управління освітніми установами, що працюють у режимі розвитку; необхідністю оновлення змісту освіти на основі державних освітніх стандартів, базисного навчального плану; впровадженням у практику навчання сучасних парадигм освіти, інноваційних технологій, орієнтованих на особистість школяра (учня)

Біографія автора

З. С. Гречанюк , Донецький національний університет імені Василя Стуса

здобувачка 1-го курсу СО «Магістр», факультету хімії, біології і біотехнологій спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»

Посилання

Менеджмент організації: підручник / Л. І. Федулова [та ін.]. Київ: Либідь, 2003. 448 с.

Осадчий І. Г. Соціально-філософські аспекти формування загальної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу: монографія. Київ: Пед. думка, 2012. 148 с.

Крижко В. В. Теорія та практика менеджменту в освіті: навч. посіб. Запоріжжя: Просвіта, 2003. 272 с.

Хриков Є. М. Управління навчальним закладом: навч. посіб. Київ: Знання, 2006. 365 с.

Островерхова Н. М., Даниленко Л. І. Ефективність управління загальноосвітьою школою: соціально-педагогічний аспект. Київ: Школяр, 1995. 302 с.

Осовська Г. В., Осовський О. А. Менеджмент організацій: навч. посіб. Київ: Кондор, 2007. 420 с.

Кучерова Г. Шляхи організації НВП. Директор школи. 2011. № 29/30. С. 1, 3–35.

Освітній менеджмент: навч. посіб. /за заг. ред. Л. І. Даниленко, Л. М. Карамушки. Київ: Шкільний світ, 2003. 400 с.

Мойсеюк Н. Педагогіка. URL: https://pidru4niki.com/16701214/pedagogika/ osnovi_upravlinnya_zagalnoosvitnim_navchalnim_zakladom

Федоренко П. Системний підхід у практиці управління школою. Завуч. 2011. № 15. С. 4–6.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-12