Критерії, правила і процедури оцінювання результатів навчання здобувачів середньої освіти

Автор(и)

  • І. М. Зарішняк Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • Т. С. Калініченко Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Пріоритетність процедури оцінювання в освіті зазначається багатьма науковцями. Проте й на сьогодні дослідники акцентують на її недосконалості, оскільки процедура торкається лише оцінювання знань, умінь і навичок [1], тоді як значення оцінювання освітньої діяльності, на думку О. І. Андрійчук, полягає насамперед у моніторинговій функції – відстеження рівня розвитку освітнього процесу як в Україні, так і в кожному її регіоні. Попри те, що в педагогіці було проведено багато досліджень щодо педагогічного оцінювання навчальних досягнень учнів, проблема визначення критеріїв, правил і процедур оцінювання результатів навчання в загальноосвітньому залишається актуальною.
Мета роботи – на основі нормативних документів та узагальнення теоретичного досвіду проаналізувати критерії, правила і процедури оцінювання результатів навчання здобувачів середньої освіти.

Біографії авторів

І. М. Зарішняк , Донецький національний університет імені Василя Стуса

канд. пед. наук, доц.

Т. С. Калініченко , Донецький національний університет імені Василя Стуса

здобувачка 1-го курсу СО «Магістр», факультету хімії, біології і біотехнологій, спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»

Посилання

Андрійчук О. І. Система педагогічного оцінювання навчальних досягнень учнів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2009. №. 48. С. 93–96. URL: http://eprints.zu.edu.ua/3805/2/Vip_48_19.pdf (дата звернення 10.05.21).

Основи педагогічного оцінювання. Частина 1. Теорія: навчально-методичні та інформаційно-довідкові матеріали для педагогічних працівників. Київ: Майстер-клас, 2005. 96 с.

Закон України «Про повну загальну середню освіту» (2020). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text (дата звернення 10.05.21).

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630 (із змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/630-2014-%D0%BF#Text (дата звернення 10.05.21).

Наказ «Про затвердження системи та загальних критеріїв оцінювання результатів навчання учнів». URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/ regulatorna_dijalnist/2020/09/14/Systema%20otsinyuvannya/Proyekt%20naka zu%20MON%20Systema%20otsinyuvannya.pdf (дата звернення 10.05.21).

Формувальне оцінювання учнів 1 класу (листи МОН України від 18.05.2018 № 2.2-1250 та від 21.05.2018 № 2.2-1255).

Наказ «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу». URL: https://mon.gov.ua/ storage/ app/media/zagalna%20serednya/novaukrschool/08/29/2-klas-nush.pdf (дата звернення 10.05.21).

Рівневе оцінювання результатів навчання учнів 3–4 класів НУШ. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/2020/09/30/3-4- klasiv.pdf (дата звернення 10.05.21).

Постанова Кабінету міністрів України від 21 серпня 2013 р. № 607 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/607-2013-%D0%BF#Text (дата звернення 10.05.21).

Постанова Кабінету міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF#Text (дата звернення 10.05.21).

Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти ОЗО «Овруцький ЗЗСО І–ІІІ ст. № 1». URL: http://ovruchschool1.org.ua/navchalnadiyalnist/kriteriyi,-pravila-i-proceduri-ocinyuvannya-zdobuvachiv-osviti-/ (дата звернення 10.05.21).

Наказ «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі». URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/924.pdf (дата звернення 10.05.21).

Наказ «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів третіх і четвертих класів Нової української школи» № 1146 від 16.09.2020 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ v1146729-20#Text (дата звернення 10.05.21).

Наказ МОН України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти». URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/ show/v1222729-13/stru (дата звернення 10.05.21).

Критерії, правила і процедури оцінювання результатів здобування освіти Київська Гімназія «Консул» № 86 з поглибленим вивченням іноземних мов I–III рівня акредитації. URL: http://consul86.com.ua/navchalnadiyalnist/kriteriyi_rezultativ_zdobuvannya_osviti/ (дата звернення 10.05.21).

Як оцінювати результати навчання у закладі освіти. URL: https://www.pedrada.com.ua/article/2584-yak-otsnyuvati-rezultati-navchannyau-zaklad-osvti (дата звернення 10.05.21).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-12